03-05.05.2019 Lwów

Święto miasta Lwów - Ukraina

11.05.2019 Kraków

Finał "Portret rodzinny", CM, godz. 13.00

17.05.2019 Wieliczka

Kopalnia Soli, godz. 20.00

19.05.2019 Kraków

"Bez pardonu", Auditorium Maximum UJ, godz.17.00

24-26.05.2019 Budapeszt

Święto mniejszości narodowych - Budapeszt - Węgry

25.05.2019 Kraków

Święto Dzielnicy VI Bronowice, KS Bronowianka, godz. 17.20

29.05.2019 Kraków

Nadanie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej imienia Władysławy Marii Francuz - Kotłownia PK, godz. 09.00