Przyjmujemy wszystkie utalentowane dzieci:
od 6 lat do grup rytmicznych
od 8 – 12 lat do grup wokalno – tanecznych i tanecznych,
a także uczniów szkół  muzycznych do kapeli.
Zasady rekrutacji do Centrum Młodzieży na rok 2022/23

1.TERMINARZ REKRUTACJI:

I ETAP: KONTYNUACJA

– składanie elektronicznej deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach należy złożyć w terminie 23 – 31 maja 2022 ( z dopiskiem, który instruktor) dotyczy wszystkich aktualnych uczestników Zespołu

II ETAP: REKRUTACJA

– rekrutacja – 06 – 24czerwca 2022
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów 01 lipca 2022
– rekrutacja uzupełniająca – 17  – 24 sierpnia 2022
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów 31 sierpnia 2022
W tym roku nie będzie rekrutacji uzupełniającej do Zespołu.
Od września kandydaci ubiegający się o przyjęcie na nasze zajęcia będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc – po złożeniu podania o przyjęcie i za zgodą Dyrektora CM (po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniach z instruktorem prowadzącym zajęcia).
Wniosek rekrutacyjny składamy elektronicznie lub papierowo, do pobrania na stronie Centrum Młodzieży  – nowy uczestnik.
Po złożeniu wniosku i rozdzieleniu do grup instruktor odpowiedzialny za daną grupę skontaktuje się z wnioskodawcą.
ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE  CHĘTNE  DZIECI !