23.02.2020 Wyjazdy zagraniczne

*

County-Wandering Festival – Makò – Węgry
30.06.-06.07.2020 – grupy starsze
wpłaty:
II rata – 500 zł – do 27.03.2020 – termin wpłaty odroczony
III rata – 500 zł – do 29.05.2020 – termin wpłaty odroczony

Zgodnie z informacją organizatorów festiwal odbędzie się w 2021 roku. Pierwsza wpłata – zaliczka, będzie w całości przeniesiona na rok 2021.

Balkan Folk Fest – Złote Piaski – Bułgaria
03-10.07.2020 – grupy młodsze
wpłaty:
II rata – 500 zł – do 27.03.2020 – termin wpłaty odroczony
III rata – 600 zł – do 29.05.2020 – termin wpłaty odroczony

O nowym terminie wpłat poinformujemy niezwłocznie

Prosimy o przedstawienie wszystkich dowodów wpłaty w pokoju 110, I piętro