03.01.2020 Warsztaty zimowe Poronin 2020

**

ZIMOWE WARSZTATY ARTYSTYCZNO – REKREACYJNE w OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „LIMBA GRAND & RESORT”

34 – 520 PORONIN Kośne Hamry 15A
http://www.limba.poronin.pl/

Z A P I S Y w nieprzekraczalnym terminie do 02 grudnia 2019r. (poniedziałek)

NA WARSZTATY ZAPRASZAMY GRUPY: Malinki, Tuptusie, Paprotki, Maki, Bławatki, Borowiki, Śnieżynki, Krokusy, Jarzębinki, Kalinki, Sasanki, Stokrotki, Niezapominajki, Borówki, Świerszcze, (w miarę wolnych miejsc: Rumianki, Nasturcje, Pierwiosnki, Kaczeńce).

wyjazd na warsztaty – 26. 01. 2020 /niedziela/
powrót z warsztatów – 01. 02. 2020 /sobota/

Koszt : 900 zł
• I wpłata – 300 zł płatne do 02 grudnia 2019  (ZALICZKA BEZZWROTNA)
• II wpłata – 300 zł płatne do 20 grudnia 2019
WAŻNE! prosimy nie dokonywać wpłat w terminie 20-31.12.2019 ze względu na zakończenie roku finansowego w Centrum Młodzieży
• III wpłata – 300 zł płatne do 17 stycznia 2020

Rodzice, którzy chcą się starać o dofinansowanie dziecka do wyjazdu, proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do pokoju 110 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.01.2020
Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej z Rady Rodziców

Informacje, odbiór kart zdrowia – ul. Krupnicza 38, I piętro w pokoju 110.
Wpłaty na warsztaty należy dokonać tylko przelewem na poczcie lub w dowolnym banku, na nr konta Centrum Młodzieży
PKO BP 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
z dopiskiem: ZPiT „Małe Słowianki” – PORONIN, imię i nazwisko dziecka
OSOBY, KTÓRYM POTRZEBNA JEST FAKTURA ZA WYJAZD PROSZONE SĄ O ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĘ PRZY WPŁACIE ZALICZKI.

Prosimy o przedstawienie wszystkich dowodów wpłaty w pokoju 110, I piętro

BRAK PIERWSZEJ WPŁATY – (ZALICZKI BEZZWROTNEJ) do 03 grudnia 2019 powoduje skreślenie dziecka z listy wyjazdowej !

Zwrot wypełnionych kart zdrowia do 10 stycznia 2020

 

Wyjazd na warsztaty do PORONINA 26.01.2020 (niedziela)
Krupnicza 38 (parking) – zbiórka 10 minut przed godziną odjazdu

10.00 – drużyny: Paprotki, Maki, Jarzębinki,  Sasanki
Instruktorzy: G.Biedrońska, E.de Lehenstein-Filip, Ł.Gajęcka, Z.Zachara

10.30 – drużyny: Malinki, Tuptusie, Borowiki, Kalinki
Instruktorzy: B.Oleszko, A.Dzierwa, M.Surma,B.Kwiatkowska, W.Joniec

11.00 – drużyny: Pierwiosnki, Nasturcje, Bławatki
Instruktorzy: B.Włoczkowska,A.Czech, A.Dranka-Szot, K.Wach, A.Cięciwa-Girguś

 

Powrót z warsztatów 01.02.2020 (sobota)  – ul. Krupnicza 38 (parking)

Ok. godz.1230 w Krakowie (wyjazd z Poronina godz. 1000)
drużyny: Pierwiosnki, Nasturcje, Bławatki
Instruktorzy: B.Włoczkowska,A.Czech, A. Dranka-Szot, Z.Zachara

Ok. godz.1300 w Krakowie (wyjazd z Poronina godz. 1030)
drużyny: Malinki, Tuptusie, Jarzębinki, Kalinki 
Instruktorzy: B.Oleszko, M.Surma, E.de Lehenstein-Filip

Ok. godz. 1330 w Krakowie (wyjazd z Poronina godz. 1100)
drużyny: Paprotki, Maki, Borowiki, Sasanki
Instruktorzy: G.Biedrońska,E.Wolak,Ł.Gajęcka, W.Joniec