Bogusława Oleszko
 – choreograf, instruktor tańca grup starszych, kierownik pracowni Małe Słowianki

Anna Dzierwa – choreograf, instruktor tańca grup młodszych

Katarzyna Witek – choreograf, instruktor tańca grup rytmicznych

Anna Korczakowska – chórmistrz, instruktor wokalny grup starszych

Grażyna Biedrońska – instruktor wokalny grup młodszych, akompaniator

Antonina Czech – instruktor grup rytmicznych, akompaniator

Mirosław Gawlik – kapelmistrz, akompaniator

Zofia Dobrowolska-Gawlik – instruktor grup rytmicznych, instruktor muzyczny

Andrzej Powroźnik – instruktor muzyczny, akompaniator

Tomasz Pułka – instruktor muzyczny

Elżbieta Wolak – instruktor organizacyjny

Marta Skotniczny – konserwacja strojów
Joanna Łoś – konserwacja strojów