15.05.2020 Informacja dot. zajęć

*

Szanowni Rodzice, kochani uczestnicy

Zgodnie z rozporządzeniami wydanymi przez MEN informujemy, że od 18 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia w Centrum Młodzieży. Ze względu na obostrzenia nie będą one odbywać się według dotychczasowych harmonogramów, podziałów na grupy, itd.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami, dotyczącymi zachowania reżimu sanitarnego podczas zajęć w CM:
PROCEDURY CM

UWAGA! Każdy uczestnik zajęć musi przynieść ze sobą uzupełnioną i podpisaną przez rodzica/opiekuna deklarację:

DEKLARACJA I OŚWIADCZENIE

Od 25.05.2020 r. wszystkie grupy artystyczne naszego zespołu rozpoczynają zajęcia stałe w budynku CM, zgodnie z informacjami instruktorów.

Do zobaczenia!