29.09.2015 29.09.2015, Kraków

Hotel Artur, godz. 18.00