26.04.2022 26.04.2022 Kraków

Międzynarodowa Konferencja dot. Statystyki Publicznej, ICE, godz. 09.00