22.09.2015 22.09.2015, Kraków

Hotel Artur, godz. 18.00