22.06.2023 22.06.2022 Kraków

Koncert na zakończenie roku szkolnego, parking CM, godz. 17.00