21.06.2023 21.06.2023 Kraków

Koncert na zakończenie roku szkolnego, parking CM, godz. 17.00