21.06.2014 21.06.2014, Kraków

„Wianki muzyką malowane”, NCK, godz. 16.00