20.03.2015 20.03.2015, Kraków

XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej, SOSW dla Niesłyszących, ul. Grochowa, godz. 17.00