19.06.2015 19.06.2015, Kraków

Parada zespołów na trasie Wawel – Mały Rynek w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Krakowiak 2015”, godz. 15.00