15.12.2015 15.12.2015, Kraków

„Kolęda w Nowej Hucie”, Aleja Róż, godz. 18.30