13.12.2019 13.12.2019 Kraków

Mosty między miastami, Rynek Gł. godz. 17.30