13.10.2016 13.10.2016, Kraków

Konferencja, Taras „Jubilat”, godz. 19.00