12.10.2017 12.10.2017 Kraków

Pogranicze kultur, Mały Rynek, godz. 17.00