12.06.2021 12.06.2021 Kraków

Dzień Bronowic, Amfiteatr bronowicki, godz. 18.00