12.05.2018 12.05.2018 Kraków

„Portret rodzinny”, CM, godz. 16.00