05.09.2015 05.09.2015, Kraków

Hotel Artur, godz. 18.00