03.10.2020 03.10.2020 Kraków

„Pogranicze kultur”, Mały Rynek, godz. 16.00