03.06.2023 03.06.2023 Kraków

Integracyjny Dzień Bronowic, godz. 17.00