03.05.2016 03.05.2016, Kraków

Tramwaj Patriotyczny, godz. 10.30