17.08.2022 Zapisy 2022-23

*

Uwaga!

W tym roku szkolnym nie będzie rekrutacji uzupełniającej do Zespołu.
Od września kandydaci ubiegający się o przyjęcie na nasze zajęcia będą przyjmowani w miarę wolnych miejsc – po złożeniu podania do Dyrektora CM o przyjęcie (po wcześniejszym kontakcie i uzgodnieniach z instruktorem prowadzącym zajęcia).
Po rozpatrzeniu wniosku, instruktor odpowiedzialny za daną grupę skontaktuje się z wnioskodawcą.

Do zobaczenia!!!