23.02.2020 Poronin lato 2020

*

LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNO – REKREACYJNE w OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM „LIMBA GRAND & RESORT”

34 – 520 PORONIN Kośne Hamry 15A
http://www.limba.poronin.pl/

Z A P I S Y w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2020 r. (czwartek)

NA WARSZTATY ZAPRASZAMY GRUPY: Malinki, Tuptusie, Paprotki, Maki, Bławatki, Borowiki, Śnieżynki, Krokusy, Jarzębinki, Kalinki, Sasanki, Stokrotki, Niezapominajki, Borówki, Świerszcze, Rumianki, Nasturcje, Pierwiosnki, Kaczeńce.

wyjazd na warsztaty – 20. 08. 2020 /czwartek/
powrót z warsztatów – 26. 08. 2020 /środa/

Koszt : 870 zł
• I wpłata – 300 zł płatne do 30 kwietnia 2020  (ZALICZKA BEZZWROTNA)
• II wpłata – 300 zł płatne do 29 maja 2020
• III wpłata – 270 zł płatne do 26 czerwca 2020

Rodzice, którzy chcą się starać o dofinansowanie dziecka do wyjazdu, proszeni są o wypełnienie wniosku i dostarczenie go do pokoju 110 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2020
Wniosek o przyznanie pomocy socjalnej z Rady Rodziców

Informacje, odbiór kart zdrowia – ul. Krupnicza 38, I piętro w pokoju 110.
Wpłaty na warsztaty należy dokonać tylko przelewem na poczcie lub w dowolnym banku, na nr konta Centrum Młodzieży
PKO BP 80 1020 4900 0000 8102 3015 5430
z dopiskiem: ZPiT „Małe Słowianki” – PORONIN, imię i nazwisko dziecka
OSOBY, KTÓRYM POTRZEBNA JEST FAKTURA ZA WYJAZD PROSZONE SĄ O ODPOWIEDNIĄ ADNOTACJĘ PRZY WPŁACIE ZALICZKI.

Prosimy o przedstawienie wszystkich dowodów wpłaty w pokoju 110, I piętro

BRAK PIERWSZEJ WPŁATY – (ZALICZKI BEZZWROTNEJ) do 30 kwietnia 2020 powoduje skreślenie dziecka z listy wyjazdowej !

Zwrot wypełnionych kart zdrowia do  29 maja 2020