12.03.2020 Nasze zajęcia

:(

W związku z decyzją MEN o zamknięciu placówek oświatowych, w terminie 12-25.03.2020 wszystkie zajęcia dydaktyczne w naszym Zespole zostają zawieszone. Trwają zajęcia zdalne z każdą grupą.

Edit.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. (nowelizującym rozporządzenie MEN z 11 marca „w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19”), okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju przedłużony został do 24 maja 2020 r.

O dalszych krokach będziemy informować na bieżąco.

Tęsknimy za Wami!!!