29.05.2019 29.05.2019 Kraków

Nadanie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku Politechniki Krakowskiej imienia Władysławy Marii Francuz – Kotłownia PK, godz. 09.00