27.10.2017 27.10.2017 Kraków

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niedosłyszących, ul. Grochowa, godz. 18.00