25.09.2016 25.09.2016, Kraków

Święto Dzielnicy XV, Planty Mistrzejowickie, godz, 16.00