23.06.2019 23.06.2019 Kraków

Święto Dzielnicy VIII, Kostrze, godz. 15.00