22.10.2016 22.10.2016, Jordanów

Nadanie imienia A.Kamińskiego Hufcowi Jordanów