13.12.2014 13.12.2014, Kraków

„Mosty miedzy miastami”, Rynek Gł., godz. 12.00