11.06.2022 11.06.2022 Kraków

Dzień Bronowic, amfiteatr, godz. 17.30