10.12.2016 10.12.2016, Kraków

Mosty Miedzy Miastami, Rynek Gł., godz. 11.30