09.12.2021 09.12.2021 Kraków

Centrum Młodzieży, finału konkursu plastycznego „Widokówka z Krakowa”, godz. 17.00