10.06.2018 10.06.2018 Skała

Piknik rodzinny, Szk. Podst. nr 1 w Skale, godz. 15.00