08.12.2017 08.12.2017 Kraków

„Mosty między miastami”, Rynek Gł., godz. 17.00