08.03.2019 08.03.2019 Kraków

„Biesiada za zdrowie pań”, ICE, godz. 18.30