06.11.2020 06.11.2020 Kraków

Nagranie piosenek patriotycznych przez Ośrodek Edukacji Obywatelskiej CM
https://www.youtube.com/watch?v=5G7Foxnbww4