Przyjmujemy wszystkie utalentowane dzieci:
od 6 lat do grup rytmicznych
od 8 – 12 lat do grup wokalno – tanecznych i tanecznych,
a także uczniów szkół  muzycznych do kapeli.
Zasady rekrutacji do Centrum Młodzieży na rok 2020/21

1.TERMINARZ REKRUTACJI:

I ETAP: KONTYNUACJA

– składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w placówce – 25 maja 2020 r. – 01 czerwca 2020 r.
Deklarację o kontynuacji zajęć składa się u instruktora prowadzącego zajęcia do 31 maja 2020 r.
– dotyczy wszystkich aktualnych uczestników Zespołu

II ETAP: REKRUTACJA

– rekrutacja – 02 – 26 czerwca 2020 r.
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów – 03 lipca 2020 r.
– rekrutacja uzupełniająca – 17  – 21 sierpnia 2020 r.
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów – 28 sierpnia 2020 r.
Wniosek rekrutacyjny składamy elektronicznie na stronie Centrum Młodzieży  – nowy uczestnik.
Po złożeniu wniosku i rozdzieleniu do grup instruktor odpowiedzialny za daną grupę skontaktuje się z wnioskodawcą.
ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE  CHĘTNE  DZIECI !