Przyjmujemy wszystkie utalentowane dzieci:
od 6 lat do grup rytmicznych
od 8 – 12 lat do grup wokalno – tanecznych i tanecznych,
a także uczniów szkół  muzycznych do kapeli.
Zasady rekrutacji do Centrum Młodzieży na rok 2017/18

1.TERMINARZ REKRUTACJI:

I ETAP: KONTYNUACJA

– składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w placówce – 22 maja do 31 maja 2017 r.
Deklarację o kontynuacji zajęć składa się u instruktora prowadzącego zajęcia do 31 maja 2017 r.

II ETAP: REKRUTACJA

– rekrutacja – 01 do 30 czerwca 2017 r.
– rekrutacja uzupełniająca – 16  do 28 sierpnia 2017 r.
Wniosek rekrutacyjny i ewentualne dodatkowe dokumenty składa się w pracowni „Małe Słowianki” – pok. 110, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00.
Przy zapisach do Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” obowiązuje przesłuchanie określające predyspozycje wokalno-taneczne kandydatów.
Terminy przesłuchań:
– I etap: 26, 27, 28, 29, 30 czerwca 2017 r. – godz. 16.00 i 17.00
– II etap: 04 do 08 września 2017 r. – godz. 16.00 i 17.00
Godziny przesłuchań należy uzgodnić przy złożeniu wniosku rekrutacyjnego.

 

KRYTERIA REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY wymienione są we wniosku o przyjęcie (w załączniku).

 

Załączniki: