Przyjmujemy wszystkie utalentowane dzieci:
od 6 lat do grup rytmicznych
od 8 – 12 lat do grup wokalno – tanecznych i tanecznych,
a także uczniów szkół  muzycznych do kapeli.
Zasady rekrutacji do Centrum Młodzieży na rok 2018/19

1.TERMINARZ REKRUTACJI:

I ETAP: KONTYNUACJA

– składanie deklaracji o kontynuacji zajęć w placówce – 25.05.2018 r. – 31.05.2018 r.
Deklarację o kontynuacji zajęć składa się u instruktora prowadzącego zajęcia do 31 maja 2018 r.
– dotyczy wszystkich aktualnych uczestników Zespołu

II ETAP: REKRUTACJA

– rekrutacja – 01 do 30 czerwca 2018 r.
– rekrutacja uzupełniająca – 20  do 31 sierpnia 2018 r.
Wniosek rekrutacyjny i ewentualne dodatkowe dokumenty składa się w pracowni „Małe Słowianki” – pok. 110, od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 18.00.
Przy zapisach do Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki” obowiązuje przesłuchanie określające predyspozycje wokalno-taneczne kandydatów.
Terminy przesłuchań:
– I etap: 18 – 22 czerwca 2018 r. oraz 25 – 29 czerwca 2018 r. – godz. 16.00 i 17.00
– II etap: 03 do 07 września 2018 r. – godz. 16.00 i 17.00
Godziny przesłuchań należy uzgodnić przy złożeniu wniosku rekrutacyjnego.

Dane kontaktowe w zakładce kontakt

KRYTERIA REKRUTACJI I WYMAGANE DOKUMENTY wymienione są we wniosku o przyjęcie (w załączniku).

 

Załączniki: