Przyjmujemy wszystkie utalentowane dzieci:
od 6 lat do grup rytmicznych
od 8 – 12 lat do grup wokalno – tanecznych i tanecznych,
a także uczniów szkół  muzycznych do kapeli.
Zasady rekrutacji do Centrum Młodzieży na rok 2021/22

1.TERMINARZ REKRUTACJI:

I ETAP: KONTYNUACJA

– składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach należy złożyć w terminie 24 – 31 maja 2021 ( z dopiskiem, który instruktor)- dotyczy wszystkich aktualnych uczestników Zespołu

II ETAP: REKRUTACJA

– rekrutacja – 01 – 25 czerwca 2021
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów 02 lipca 2021
– rekrutacja uzupełniająca – 16  – 20 sierpnia 2021
wywieszenie w Centrum Młodzieży list przyjętych kandydatów 27 sierpnia 2021
Wniosek rekrutacyjny składamy elektronicznie na stronie Centrum Młodzieży  – nowy uczestnik.
Po złożeniu wniosku i rozdzieleniu do grup instruktor odpowiedzialny za daną grupę skontaktuje się z wnioskodawcą.
ZAPRASZAMY  WSZYSTKIE  CHĘTNE  DZIECI !