Władysława Maria Francuz – kierownik zespołu od początku istnienia, kawaler „Orderu Uśmiechu”

 

Bogusława Oleszko – choreograf, instruktor tańca grup starszych

Anna Dzierwa – choreograf, instruktor tańca grup młodszych

Katarzyna Witek – choreograf, instruktor tańca grup rytmicznych

 

Anna Korczakowska – chórmistrz, instruktor wokalny grup starszych

Grażyna Biedrońska – instruktor wokalny grup młodszych, akompaniator

Antonina Czech – instruktor grup rytmicznych, akompaniator

 

Mirosław Gawlik – kapelmistrz, akompaniator

Zofia Dobrowolska-Gawlik – instruktor grup rytmicznych, instruktor muzyczny

Andrzej Powroźnik – instruktor muzyczny, akompaniator

Wojciech Joniec – instruktor muzyczny

Tomasz Pułka – instruktor muzyczny

 

Bożena Włoczkowska – instruktor organizacyjny

Elżbieta Wolak – instruktor organizacyjny

 

Marta Skotniczny – konserwacja strojów

Barbara Sobol – konserwacja strojów