18.05.2019 18.05.2019 Kraków

Przegląd Artystyczny Przedszkoli, ZSO nr 35, godz.10.00